Uw privacy

Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de WGBO.

Uiteraard doe ik dit met de uiterste zorgvuldigheid om je privacy te waarborgen. Dit houdt onder andere in dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw dossier.

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft over je dossier en heb ik een wettelijk beroepsgeheim. De gegevens kunnen uitsluitend voor andere doeleinden gebruikt worden wanneer dit met de expliciete toestemming van de client en kunnen gebruikt worden om zorgverleners te informeren of bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit kan ook het geval zijn wanneer er sprake is van waarneming bij mijn afwezigheid of bij intercollegiale toetsing, waarbij het dossier geanonimiseerd wordt.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals vastgelegd in de wet op behandelingsovereenkomst.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die je ontvangt staan de volgende gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd zodat je deze nota bij je zorgverzekeraar kan declareren: je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling bv. 'lichaamsgerichte therapie' en de kosten van het consult.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Wanneer je niet tevreden bent met mijn behandeling of hoe ik met je omga, dan hoor ik dat graag van je, zodat we er allereerst gezamenlijk uit proberen te komen. Uiteraard heb ik de intentie om je onder iedere omstandigheid te zien en te horen. Een goed gesprek kan opheldering geven en resulteren in een wederzijds gezien en gehoord voelen.

Wanneer we er samen toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure volgen. Lees hier meer welke stappen je kunt ondernemen.

In mijn contacten met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ.